1. Bendros garantinės sąlygos
  1.1. Dviejų metų garantija taikoma produktui, naudojamam pagal tiesioginę paskirtį.
  1.2. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma prekės perdavimo diena.
 2. Garantinių sąlygų galiojimas apibrėžiamas tik laikantis montavimo ir eksploatacijos instrukcijų.
 3. Garantija galioja tik reguliariai atliekant produkto priežiūrą, aptarnavimą bei naudojimą pagal tiesioginę jo paskirtį.
 4. Garantija neapima
  4.1. Produkto įrengimo, apmokymų dėl jo priežiūros ir eksploatacijos.
  4.2. Transportavimo pažeidimų ar kitų mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl trečiųjų asmenų ar gamtinių stichijų (vandalizmas, žaibas, gaisras ir pan.).
 5. Garantija netaikoma defektams, kurių atsiradimui turėjo įtakos nepakankamas ar neteisingas techninis aptarnavimas, neteisingas montavimas ir remontas arba natūralus nusidėvėjimas.
Produkcija iš medžio-plastiko kompozito yra pagaminta Europos Sąjungoje ir yra skirta naudoti šiauriam klimatui.

Produkcija iš medžio-plastiko kompozito yra pagaminta Europos Sąjungoje ir yra skirta naudoti šiauriam klimatui.